Saturday, June 15th, 2024

Serwis PPOŻ w branży przemysłowej

Każda firma, mająca swoją siedzibę w obiekcie, niezależnie od jego wielkości, powinna być zabezpieczona na wypadek wystąpienia pożaru. W miejscu, w którym przebywa dużo ludzi, gdzie są maszyny lub urządzenia, potrzebne do wykonywania pracy, występuje zagrożenie pożarem, wynikającym z awarii lub czynnika ludzkiego. Projekt instalacji pożarowej, dobór odpowiednich systemów, maszyn oraz systematyczny ich serwis to gwarancja bezpieczeństwa w budynku.

Kompleksowa opieka PPOŻ budynków

Usługi PPOŻ powinny obejmować rozwiązania dla danego obiektu, aby spełniać indywidualne potrzeby firm. Taka opieka powinna rozpocząć się od zapoznania się z budynkiem, a następnie zająć się:

  • Przygotowaniem projektu instalacji PPOŻ
  • Dostawą i montażem wybranych urządzeń
  • Serwisem instalacji przeciwpożarowych

Pracownicy firmy specjalizującej się w systemach PPOŻ, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i znajomości oferowanych produktów należycie będą wykonywać swoją pracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Profesjonalnie dobrane urządzenia, a także ich zabezpieczenie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości sprawia, że serwis PPOŻ Warszawa to gwarancja bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa.

Czynności wykonywane przez serwis PPOŻ

W trakcie serwisowania, dokonuje się przeglądów i czynności konserwacyjnych. Kontroli podlegają nie tylko instalacje, ale również systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, a także gaśnice, hydranty i drzwi PPOŻ. Takie działania zapewniają dobre funkcjonowanie wszystkich urządzeń, a także wykrywanie wszelkich usterek w początkowym etapie, co zmniejsza zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Oprócz tego, wykonywanie takich przeglądów jest obowiązkiem dla właściciela obiektu, uregulowanym prawnie. Ważne jest, aby przestrzegać terminów, wyznaczonych przez producenta urządzeń PPOŻ i dokonywać takiego serwisu zgodnie z nimi. Jeśli chodzi o urządzenia gaśnicze, ich przegląd powinien odbywać się nawet co pół roku. Konserwacje powinny odbywać się również zgodnie z zapisami, znajdującymi się w Polskich Normach. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *