Wednesday, May 22nd, 2024

Zwalczanie problemów alkoholowych w społeczeństwie – jak i gdzie szukać pomocy

Nałóg alkoholowy istnieje w naszej populacji od wieków. Stwarza on wiele problemów zarówno dla osoby uzależnionej, jego najbliższych oraz społeczeństwa.

Przede wszystkim chory naraża się na psychofizyczną dewastację swojego organizmu, doprowadzając w wielu przypadkach do zakończenia życia. W rodzinach z problemem alkoholowym, konsekwencje ponoszą bliscy chorego. Występuje tam zjawisko współuzależnienia, patologie (np. przemoc) czy zaniedbanie dzieci. W aspekcie bardziej globalnym – społecznym – zauważa się zwiększoną przestępczość spowodowaną nałogiem alkoholowym. To tylko niektóre konsekwencje uzależnienia od alkoholu.

Jak w Polsce walczy się z alkoholizmem?

Samorządy polskich miast w wierze starania się o dobro chorego, jak i całego społeczeństwa, realizuje różne programy antyalkoholowe, finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Na przykład w Opolu:

 • organizuje się warsztaty i szkolenia w placówkach edukcayjnych
 • prowadzi się adekwatną edukację mieszkańców poprzez organizację różnych konferencji
 • rozpowszechnia się broszury informacyjne
 • do działań uświadamiających wśród młodzieży angażuje się pedagogów szkolnych
 • działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy MOPR
 • o pomoc w rozwiązaniu problemu można zwrócić się do policji, dzielnicowego lub szkoły
 • działają telefony zaufania (również na terenie całego kraju)
 • leczenie organizuje Wojewódzki Ośrodek Leczenia Odwykowego, a także inne placówki publiczne, jak i prywatne
 • chory może zgłosić się o wsparcie do różnych wspólnot AA
 • prowadzi się również terapie dla osób współuzależnionych, które są finansowane z funduszu publicznego (to bardzo ważna terapia z uwagi na eliminację obecności alkoholu w życiu rodzinnym)
 • placówki państwowe (np. policja, MOPR) zakładają i prowadzą dokumentację niezbędną do skierowania chorego na przymusowe leczenie

Warto wspomnieć, że osoba uzależniona od alkoholu może również skorzystać w Opolu z zabiegu zaszycia alkoholowego.

Wszywka Opole realizowana jest w Centrum Medycznym Alkomedica. To dobry sposób na zmianę zachowania względem alkoholu z nieodpartego pragnienia na całkowity afekt. Dzięki temu alkoholik ma możliwość wyeliminowania obecności alkoholu przez okres działania wszywki (do 12 miesięcy). W tym czasie ma szansę przejść efektywną psychoterapię, rekonwalescencję organizmu, odbudować życie rodzinne oraz ponownie przejść proces socjalizacji społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *